gencbir

GENÇ-BİR hayatın her alanında gelişen ve değişen olaylara gençliğin seyirci kalması yerine bizzat içinde olması ve yön vermesi gerektiği düşüncesi üzerine ortaya çıkmıştır. Çağdaş ve bilimsel düşünceyi esas alan bağımsız bir gençlik hareketidir.

ARTIK DAHA GÜÇLÜYÜZ

Geleceğe yürüyoruz. Bu zorlu yürüyüşe geleceğe dair umutlarımızı her geçen gün büyüterek devam edeceğiz. Bugüne düştüğümüz notla yarınlara uzanacak olmanın heyecanını yaşıyoruz.

Hayatın her alanında gelişen veya şekillendirilen olaylara seyirci kalmak yerine ona yön vermenin gerekliliğine inanıyoruz. Hemen hemen herkesin dilinde olan ve gençliğin ne kadar önemli ve gerekli olduğuna dair sarf edilen içi boş sözleri bir kenara atıyoruz. Kendi düşüncelerimizi, kendi söylemlerimizi, kendi taleplerimizi ortaya koyacak olanlar yine bizleriz. Özne olmanın sorumluluğunu duyuyor, hedeflerimizi ve mücadelemizi büyütmenin iradesini gösteriyoruz.

Gençliğimizden ve haklılığımızdan aldığımız güçle çıktığımız bu yolun temel amaç ve ilkeleri soyut laf yığını veya hayal değil, gerçekleşeceğine inandığımız hedeflerin ve her geçen gün gücünü arttıracak bir oluşumun ilan edilişidir.

İlkelerimizi ısrarla savunmak, geliştirmek ve hedeflerimizin önünü açan etkili bir araca dönüştürmek istiyoruz. Gençler olarak bizler sorumluluk almaktan, haklı talep ve isteklerimizi ortaya koymaktan, eleştiriden, tartışmaktan ve mücadeleden korkmuyor, aksine gelişimin ancak bu şekilde olabileceğine inanıyoruz.

İddiamız, özgür düşünce, mantık, dürüstlük gibi temel değerleri gençliğin enerjisi ve heyecanıyla bir araya getirebilmiş bireylerle yürümektir. Bizlere düşen görev; amaçlarımızı ve ilkelerimizi benimsemek ve bu yönde hareket etmektir.

Demokrasi mücadelesine inanan hakkını aramaktan, fikirlerini açıkça ortaya koymaktan korkmayan ve birey olabilmiş tüm dostlarımızı Genç-Bir’de birleşmeye davet ediyoruz.

 

GENÇ-BİR YÖNERGESİ

I-KAPSAM

Madde 1. Bu yönerge, Yenişehir Çağdaş Düşünce Kulübü ve Gençlik Birliği (GENÇ-BİR) tarafından yapılacak olan çalışmaların kapsam ve yöntemlerini içerir.

II-AMAÇ

Madde 2. GENÇ-BİR hayatın her alanında gelişen ve değişen olaylara gençliğin seyirci kalması yerine bizzat içinde olması ve yön vermesi gerektiği düşüncesi üzerine ortaya çıkmıştır. Çağdaş ve bilimsel düşünceyi esas alan bağımsız bir gençlik hareketidir.

GENÇ-BİR;

a)    Gençliğin sorunlarını, haklı taleplerini kuvvetle ve daha gür bir sesle duyurmanın önemine ve gerekliliğine inanır. Gençlerin hayatın her alanında etkin ve söz sahibi olması için çalışır.

b)    Cumhuriyet devriminin getirdiği temel ilkelerden asla taviz vermez, korunması ve yaygınlaştırılması için mücadele eder.

c)    Gerçekleştirdiği etkinliklerde etkin katılım oluşturur, bu yolla bilgilendirme faaliyetleri yürütür ve karşılaşılan sorunların çözümü noktasında hukuksal ve eylemesel mücadele sürdürür.

d)    Üyelerinin etkin katılımı ile oluşan paylaşımcı yürütme ilkesiyle çalışmalarını sürdürürken diğer yandan söyleşi, seminer, spor etkinlikleri, doğa yürüyüşleri, sergiler, tiyatro ve konser gibi etkinliklerle, farkındalık yaratan çalışmalar yapar.

e)    Üyelerinin iş, okul, üniversite gibi alanlarda karşılaşacağı sorunlar ve ihtiyaçlarıyla ilgili girişimlere bulunur.

IV-ÇALIŞMA ESASLARI

Madde 3. GENÇ-BİR amaçlarına ulaşmak için bir takım çalışma esasları belirlemiştir.

a) Çalışmalarını yerel ve bölgesel olarak etkinlikle sürdürür.

b) Gerektiğinde akademik ve uzman kuruluşlarla işbirliği yaparak yöntem belirleyebilir.

c) Amacına ulaşmak için ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde çalışır.

d) Tüm çalışma, eylem, tepki ve etkinliklerini şeffaf, sorgulanabilir, bağımsız ve siyaset üstü bir anlayışla sürdürür.

V-GENÇ-BİR’İN İŞLEYİŞİ

Madde 4. GENÇ-BİR bağımsız bir gençlik hareketidir. Hiçir kurum ve kuruluşla bağlantısı yoktur. GENÇ-BİR’in temel unsurları üyeleridir. Kararlar üyelerinin tamamının bilgisi dahilinde alınır.

VI-GENÇ-BİR DÖNEM SÖZCÜLÜĞÜ

Madde 5. GENÇ-BİR’de başkanlık ve yöneticilik sistemi yoktur, bunun yerine dönem sözcülüğü sistemi benimsenmiştir. Dönem sözcüsü her 3 ayda bir üyeler arasından seçilir ve değişir. Ocak, Nisan, Temmuz,Ekim aylarının başında yeni dönem sözcüsü belirlenir. Dönem sözcüsü GENÇ-BİR üyelerinin toplantıya çağırılması, basın açıklamaları ve etkinlik planlarının yönetilmesi görevlerini üstlenmiş olur.